logo
Cổ phiếu sắp tới&ETF CFD Hành động doanh nghiệp&Điều chỉnh giá
ATFX Rebates
2023-09-25 17:54:16

Khách hàng thân mến:

Xin chào!

Thông tin được cung cấp trong bảng dưới đây là ngày trừ lãi suất cho các cổ phiếu được cung cấp bởi Công ty và các cổ phiếu liên quan đến CFD ETF hoặc ngày mà các hành động khác của Công ty sắp xảy ra.

Xin lưu ý rằng số tiền cổ tức hoặc điều chỉnh giá được công bố chỉ dành cho các nhà cung cấp tài sản hiện tại của chúng tôi. Những con số này có thể thay đổi một chút.

Khách hàng sẽ nhận được hoặc phải trả cổ tức bằng cách giữ cổ phiếu hoặc CFD ETF cho đến ngày chia cổ tức; Cổ tức được giữ vào hoặc sau ngày trừ cổ tức sẽ không được nhận hoặc phải trả.

Cổ tức có thể được tính bằng cách mua cổ phiếu hoặc ETF CFD, được tính theo công thức sau:

Thu cổ tức=Cổ tức trên mỗi cổ phiếu được công bố x Số lượng cổ phiếu nắm giữ CFD trên cổ phiếu dài hoặc ETF

Cổ tức được trả để bán cổ phiếu hoặc CFD ETF, được tính theo công thức sau:

Trả cổ tức=Cổ tức trên mỗi cổ phiếu được công bố x Số lượng cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu ngắn hoặc CFD ETF

Lưu ý: Cổ tức được ghi có hoặc khấu trừ từ tài khoản giao dịch của khách hàng vào ngày không chia cổ tức.

Mọi thắc mắc xin vui lòng gửi email đến [email protected] Hoặc gọi 400-1200-143.

Chân thành!

ATFX